سعید فلاحی
توسط بر سپتامبر 14, 2021
21 بازدید

■ مجموعه اشعار هاشور ۳۰ #سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)


 (۷۸)
کانِ فقر ست،
کارگرِ سیاه!
گرچه شب و روز 
در معدن الماس جان می‌کند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۷۹)
 پیراهن یوسف وُ
انتظار یعقوب،
غافل که زلیخا
ز تن، پیراهن دریده‌ست.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۸۰)
 ﻣﺎﺩﯾﺎﻥِ ﻣﺮﮒﯾﻮﺭﺗﻤﻪ ﻣﯽ‌ﺭﻭﺩ
ﺩﺭ ﻣﻼﺀﻋﺎﻡ.
ﻭ ﻣﺎﺩﺭ،
ﻣﺮﮒ ﻣﯽﺭﯾﺴﺪ؛
ﻣﻮﯾﻪ‌ﻫﺎیش را!

 
#سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)
 

پست شد در: شعر