شهروز براری
توسط بر نوامبر 11, 2021
37 بازدید

 

           شین براری .  آبان ۱۴۰۰  سنگفرش خیس/بارش بی امان باران / شلاق تازیانه ی رگبار بر سقف کج و هشتی / ناله ی پشت بام زهوار در رفته و فرسوده / چکه های سقف / گل های خیس فرش / برگ های خشکیده زرد/ آزمون صبر /تردید و دو راهی / ماندن و سوختن و ساختن . _ کودتایی روحی و انقلابی مخملی در رخت خواب / جنگ با سور سوره  و الکلنگ و تاب / دویدن و هورا کشیدن های کودکانه در پارک / یا که رو در رو شدن با زندگانی از جنس کابوس در بیداری و رویای خواب....