رستم رسولي
توسط بر فوریه 22, 2021
8 بازدید

هر انسانی در زندگی خود سبک و سیاق مربوط به خودش را پیش میگیرد.

در واقع این خصلت ها و رفتار های خاص ما است که ما را به اطرافیانمان معرفی میکند. همین امر هم باعث میشود ما دوستان خودمان را انتخاب کنیم، یعنی نوع رفتار های ما دوستان ما را مشخص میکند.

این سبک زندگی ماست.

سبک در داستان رابطه نزدیکی با نحوه زیست ما دارد.

همانطور که نوع زندگی ما دوستان و اطرافیان ما را تشکیل میدهد، نوع نگارش داستان ما نیز، خواننده های ما را تشکیل مید هد.

اینکه ما در چه ژانری مینویسیم

اینکه درون مایه داستان ما عموما چه موضوعی را در برمیگیرد

اینکه لحن داستان ما چگونه است، و مابقی عناصر را چگونه در داستان پیاده کنیم، همه و همه در نهایت سبک نوشته ما را مشخص میکند.

بر همین اساس، امروزه مهمترین عامل در توفیق یک اثر، سبک نوشته آن اثر میباشد.

با وجود طیف وسیع مخاطب های دشعر و داستان، طبعا سلیقه های مختلفی هم وجود دارد.

گاه نویسنده آگاهانه دست به نوشتن در سبکی خاص میزند و مخاطب این سبک را هم میشناسد.

گاه نویسنده ناآگاهانه در حین نوشتن به سبک مورد نظر خود دست پیدا میکند. و با انتشار داستان مخاطب های خاص خودش را پیدا میکند.

سبک نتیجه تلفیق تمامی عناصر داستانی میباشد که گاه نویسنده هوشیارانه دست به این تلفیق میزند و گاه بداهه اینکار را بر اساس خوانده هایی است که کرده. دراین مورد عموما خلاقیت بسیار کمرنگ دیده میشود.

کلمات کلیدی: داستان نویسی