مريم فرنگي
توسط بر فوریه 23, 2021
11 بازدید

 

كاش مچاله شود فاصله ها

تا

تو…

كاش فاصله ات

يك خيابان

يك در

يك پيرهن

پوست تنت…

پوست تنت؛

تابستاني مدام است…

گفته بودمت؟

كاش مچاله شود زمان…

پست شد در: شعر