توسط بر می 2, 2021
28 بازدید

اگر نامیرا بودم هیچ وقت شوق حیات را در چشمان برق زده ی پدربزرگ بعد از زدن واکسن کرونایی که حتی نام و محتوای آن را نمی دانست و اینکه چطور در اوج ۸۰ سالگی اولین مراجع مرکز سلامت محله آن هم در ساعت ۷ صبح یک روز تعطیل ماه رمضان را درک نمی کردم.

تنها دوری از مرگ معنای این شعف است....