توسط بر می 2, 2021
15 بازدید

نامیرا بودن چه فایده ای دارد وقتی قرار نباشد  عزیزانت هم با تو باشند؟!
 تو بگو نامیرا بودم و با فراغ بال آسوده از زمان و فرصتی که هرگز تمام نمیشود میرفتم پی تحقق همه رویاهایم. مثلا جهانگرد میشدم و سنگ به سنگ و  رود به رود این کره خاکی را میجستم و میدیدم . لذت میبردم. اما با چه کسی؟؟ این همه خاطره را بی حضور کسی بعدها چطور به یاد بیاورم و لبخند بزنم؟
یا بگو میرفتم  پی آن یکی رویا و نویسنده ای میشدم آنچنانی که به قول خودم روی دست "جی کی رولینگ"و "هری پاترش" میزدم. خب شبها که قرار بود بروم خانه چه کسی در آن خانه منتظرم بود یا قرار بود در آن خانه من منتظر چه کسی باشم که شادی ام را با او شریک شوم؟!
نامیرایی چه فایده ای دارد اگر قرار باشد شاهد رفتن تک تک عزیزانم، آنها که روشنی قلب و چشمم هستند باشم و بعد در این دنیای وحشتناک تنهای تنها بمانم!

#نامیرا

کلمات کلیدی: نامیرا