توسط بر ژوئن 19, 2022
این‌یک سال اخیر برای بار پنجم است که کله‌ی سحر اینجا می‌ایستم. آموزشگاه رانندگی آرش که دو دربِ شیشه‌ای ورودی‌اش را طوری باز گذاشته‌اند انگار می‌خواهد کل این خیابان دوطرفه‌ را توی خودش ببلعد. البته نمی‌دانم ساعت شش و نیم صبح را می‌توان کله‌ی سحر حساب کرد یا نه ولی برای من که این‌طور است. این بار زودتر از همه خودم را رسانده‌ام تا اولین نفری باشم که امتحان می‌دهم و خوشحالی و ناراحتی افراد را بعد از امتحان نبینم. آن‌ها یک‌مشت آدم غریبه هستند. مثل کلاس درس نیست که دوره‌ای را باهم گذرانده باشیم. هیچ خ...
42 بازدید 8 likes