توسط بر ژوئن 4, 2021
چشمانم را که باز می‌کنم؛ یک هو بوی عطرت می‌پیچد توی سرم... گیج می‌شوم؛ گیج و مست؛ گیج خوابی که می‌دیدم، و مست بوی عطرت، و دلخوش می‌‌شوم.. . نمی‌دانم برایت اتفاق افتاده یا نه، یک جایی، یک زمانی، ناخودآگاه، چیزی را ببینی یا حسی را تجربه کنی که دقیقا عینش را قبلا هم دیده بودی و تجربه کرده بودی... خواب نیست ولی واقعی هم نیست.. رویاست یک جورهایی؛ شاید باورت نشود ولی دلخوشم به رویا بودن این خواب؛ که بشود یک زمانی یک جایی، حتی در خیلی دورتر ها، همه آن اتفاقات، واقعی شوند... سالهاست منتظرت ...
264 بازدید 9 likes