توسط بر ژوئن 10, 2021
شهروز   ⁦پسرکی  شاد و شلوغ......  شین یعنی پسرکی  شاد و شلوغ     که  این  روزها  دیگه اون پسر  درون من  ساکته.   زمان محو عبور   ولی  در  من  ثابته.   لعنت به نگاهه اول ، سوم شخص مفرد توی یه رابطه.  نفرین به روزگار  حسود و  بازیهاش   ،  هیچکی نفهمید پسرک توی سینه رازی داشت .   با نگاهش گل عشق توی سینه کاشت ،  ولی دیگری از راه نرسیده  تموم قول و قرارها رو دخترک گذاشت زیر پاش.    انگاری تقویم با دست تقدیر همخوابی داشت ،  روزگار از راه رسید و شروع شد بازیهاش .  عقربه های کوتاه و بلند ساعت گرد شه...
8 بازدید 3 likes