توسط بر آگوست 16, 2022
داغ ترین آغوش در خیابان سردارجنگل (سام) (ناداستان، حقیقی ، متن حادثه و لینک خبر در متن پیوند شده) ماجرا از یک پیامک آغاز شد . باز  اولیای هنرجویان خورده فرمایش داشتن   و طوری هم رفتار میکردن که انگار فرزندشون تنها هنرجوی  هنرکده ست و می بایست پیشاپیش فرزند دلبندشون  رو با اسم کوچک بشناسم .  بی آنکه خودشون رو معرفی کرده باشند   وارد بحث مورد نظرشون شدند   ، طوری هم  خودمانی  پیام داده بودند.    متن پیام چنین بود . سلام خوبی .  لوتفن‌  کمی باهاش صحبت کنید تا بلکه روحیه اش عوض بشه، شم...
28 بازدید 2 likes