توسط بر می 6, 2021
اگر نامیرا بودم، عدنان بادبادک نمی‌شد. وقتی کوچک بودم به این جمله اعتقاد راسخی داشتم. چهار سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق، وقتی که من یک‌ساله بودم، از طرف اداره‌ی آبفای خرمشهر به بابا یک خانه‌ی سازمانی دادند. یک آپارتمان دو خوابه به آدرس خرمشهر، کوی سوم خرداد، بلوک ۱۰، واحد ۲. دیوار خانه‌های شهرک از جنس بتن‌های پیش ساخته بود و به همین علت  کسی به آنجا کوی سوم خرداد نمی‌گفت و همه آنجا را با نام باقی مانده از زمان جنگش می‌شناختند؛ "پیش‌ساخت". بابا تمام سال‌های جنگ را در خرمشهر مانده بو...
29 بازدید 6 likes