توسط بر ژوئن 10, 2021
    استاد از شاگردانش پرسید: دو مرد مهمان من می‌شوند. یکی تمیز و دیگری کثیف. من به آن ها پیشنهاد می‌کنم حمام کنند. شما فکر می‌کنید، کدام یک این کار را انجام دهند؟ شاگردان جواب دادند: خوب مسلما کثیفه! استاد گفت: نه، تمیزه. چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیفه اگر اهل حمام رفتن بود که کثیف نبود.  پس چه کسی حمام می کند؟ حالا شاگردان می گویند: تمیزه! استاد جواب داد: نه، کثیفه، چون او به حمام احتیاج دارد. و باز پرسید خوب، پس کدامیک از مهمانان من حمام می کنند؟ یک بار دیگر شاگر...
7 بازدید 3 likes