تولیدکنندگان محتوا
45 اعضاء تخصصی
تولید کنندگان محتوا به کمک هم احتیاج دارند اینجا محلی برای به اشتراک گذاشتن نمونه کارها، پیشنهادات برای کسب و کارها و معرفی پروژه‌های تولید محتواست برای دسترسی بیشتر به منابع محتوایی، دسترسی به جامعه بهتر، کیفیت ترجمه بالاتر و به طور کلی موفقیت در تولید محتوا به عنوان یک کسب و کار 
Ali Ahmadi
Ali Deldar
aref abdollahzadeh
+42