محصولات ویژه

#باختین

امین رجبیان
‍ شعر آمریکایی به مثابه یک پدیده اجتماعی معاصر #امین_رجبیان به بهانه انتشار کتاب: ( #ولگردهای_ابدی معرفی و گزیده آثار شاعران #نسل_بیت گرد آوری و ترجمه #سارا_پورحسنی #نشر_پریسک ۱۳۹۹ ) شعر آ...نمایش بیشتر
مشاهده موارد بیشتر