شکورا آذرخشی
چه خوب نوشتی ، دقیقا با دیدگاهت موافقم :)))
مشاهده موارد بیشتر