سهیلاافشار
توسط بر می 5, 2021
10 بازدید

نوشت :

دوستتدارم.

نوشتم :

نبضی که پس ازخواندن چه تند میزند

و من چه غریبانه درتلاشم برای آرامش،

دوستتدارم هایی که سراب اند 

و

چه غمگین ،،،،،

نبضی که میزند

همیشه نشانه زندگی نیست......