فروشگاه بوکا
ژانویه 14, 2021
72 بازدید
thumb
توضیح
کتاب درآمدی بر اندیشه های سیاسی آنتونیو گرامشی: گرامشی برای زیستن عقاید مارکس آمده بود از عقاید مارکس را نه چون یک چارچوب ثابت محدود کننده که مجموعه ای از عقاید می دید که ذهنش را آزاد ساخته و آن را به کنش پیوند می داد بیشتر ما به آن دسته نوشته های مرکسیشی عادت کرده بودیم که ...
دسته‌بندی:
تعداد موجودی 1
قیمت:18,000تومان
تعداد موجودی:   1
هزینه ارسال شیوه های ارسال فروشگاه
حداقل میزان خرید برای ارسال رایگان 200,000
بسته‌های پیشنهادی
کشور
گیلان » ایران
توضیح
کتاب درآمدی بر اندیشه های سیاسی آنتونیو گرامشی: گرامشی برای زیستن عقاید مارکس آمده بود از عقاید مارکس را نه چون یک چارچوب ثابت محدود کننده که مجموعه ای از عقاید می دید که ذهنش را آزاد ساخته و آن را به کنش پیوند می داد بیشتر ما به آن دسته نوشته های مرکسیشی عادت کرده بودیم که ...

گرامشی برای زیستن عقاید مارکس آمده بود از عقاید مارکس را نه چون یک چارچوب ثابت محدود کننده که مجموعه ای از عقاید می دید که ذهنش را آزاد ساخته و آن را به کنش پیوند می داد بیشتر ما به آن دسته نوشته های

...نمایش بیشتر
اولین امتیاز را شما به این کتاب بدهید: