نم
آگوست 19, 2020
729 بازدید 14 مشارکت‌کننده

ترالک ها به نوعی نقش اورک های ارباب حلقه ها در مجموعه‌ی چرخ زمان را دارند،که تحت فرمان اهریمن یا بعلزمون کار می‌کنند.

1
کدام یک از موارد زیر واحد شمارش نظامی ترالک ها می‌باشد؟