رستم رسولي
ژانویه 8, 2021
699 بازدید 29 مشارکت‌کننده

چالش

1
مفهوم ضرب المثل "با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه"
سعید تقوی
آخرش مشخص میشه ما ایرانیا کفش و کلاه یکی دیگه بودیم
رستم رسولي
????
مسعود صفا
پاسخ : انجام کاری که از هر طرف ضرر داره