Drag to reposition your photo
لغو
ذخیره کردن

شهروز براری

روحی شکل جرعه ی نور دمیده بر پیکره ی کالبدئ زمینی ام..
درباره‌ی من
این منه در من ، نقابی شاد و خوشحال ، ولی از درون نهفته در غم.
در عبور از کوچه پس کوچه های به هم گر...نمایش بیشتر
20 دوست داشتن
11 دوست داشتن
1 دوست داشتن
4 دوست داشتن
اشخاص
27 دوست داشتن
سرگرمی
5 دوست داشتن
4 دوست داشتن
3 دوست داشتن
7 دوست داشتن
کافه
8 دوست داشتن
شعر و عکس
41 اعضاء
انجام پروژه
نقد داستان مهست
36 اعضاء
کتابخوانی
تولیدکنندگان محتوا
44 اعضاء
گروه کتابخوانی هم‌کتاب
106 اعضاء
شهروز براری
اکنون با دوست شده است.
اولین نفری باش که می‌پسندی
شهروز براری
اولین نفری باش که می‌پسندی
شهروز براری
اولین نفری باش که می‌پسندی
شهروز براری
اولین نفری باش که می‌پسندی
شهروز براری
اولین نفری باش که می‌پسندی
شهروز براری
شهروز براری
شهروز براری
شهروز براری
کاور خود را بروزرسانی کرد
اولین نفری باش که می‌پسندی
شهروز براری
شهروز براری