وارونگی جنسی

   من  تنها هستم ؟...

من یک  هم وطن   ناشناس و  ایرانی .   هنوز به سی سالگی نرسیدم .   و  شما میتوانید  مثلا  من را    تارا   بنامید .  شاید هم واقعا اسمم چنین باشد .   زیاد اهل  پنهان کاری نیستم . ولی ناچارم گاهی  چیزهایی را  نگویم تا مبادا  سبب  آبروریزی شوم .   هامی

...نمایش بیشتر
تاریخ انتشار: فوریه 4, 2022
دوست داشتن
شهروز براری
شهروز براری
خوابی آشفته در عالم قرنطینه ؛ پدر ژنا تبدیل به استالین شده بود و دست ژنا رو داشت و می‌خواست ببره با خودش . ژنا گریه میکردن و دستش رو سمتم دراز گرده بود ، میگفت و التماس می‌کرد به پدرش ولی فارسی حرف می‌زد و میگفت ؛ من بی اون میمیرم . بزار اونم با ما بیاد . من از سر خوشحا...نمایش بیشتر
شهروز براری
شهروز براری
شهروز براری
یک تصویر به اشتراک گذاشت
شهروز براری
یکبار از استاد شجریان پرسیدند که استاد این جمله که میگن ؛ تنها صداست که میماند یعنی چه ؟... استاد گفتن ؛ یعنی صدای عشق . نه صوت و صدای جسمانی .
مینو   مقینی
تنها صداست که می ماند ؟
شهروز براری
مینو   مقینی
چ ترسو بود این دختر ترشیده.
شهروز براری
الوعده وفا‌. از عجایب هفت گانه هم عجیب تره که بعد از اشتراک گذاشتن چنین متن و مطلبی هنوز هیچ شهاب سنگی بر فرق سر بنده اصابت نکرده... . ... هرچند من که ننوشتم ، عقل سلیم میگه حرفهای دو پهلو و نیش و کنایه دار را از قول دیگران و سوم شخص مفرد بنویُسیم تا مسئولیتش گردن ما نباشد . اما من...نمایش بیشتر
شهروز براری
شهروز براری
مینو   مقینی
چه خوب آغاز و پایان و پیرنگ میدی
شهروز براری
مینو   مقینی
وای چقدر مشتاق شدم تا بیشتر بخونم . عااااالی خشتک قلب
شهروز براری