فائزه جعفری ورزنه
توسط بر آگوست 28, 2020
340 بازدید

نوشتن برای من نوعی خلق کردن است. خلق جهانی تازه، بیشتر برای خودم. برای کشف زوایای پنهان درونم. همان ها که گوشه و کنار ذهن، لابه لای روزمرگی ها و شب و روزها و رفتن و آمدن ها و گفتن و نگفتن ها از چشم پنهان مانده اند. از چشم سر بله و از چشم کلمه نه. و کلمه می شود همان معجزه ای که ذهن محتاج اش است. نوشتن خودم را به من می شناساند. خودی که فقط در لغزش روان قلم می شناسمش. میبینمش که از پس هر حرف سرک می کشد. گاه می گذارد ببینمش و گاه پنهان می شود. سعی می کنم با لبخندی نادیده اش بگیرم. بگذارم میان خطوط گردش کند. از روی کلمات بپرد و از لبه ی کاغذ آویزان شود. هر بار که می نویسم کمی نزدیک تر می آید، کمی واضح تر و کمی آشنا تر می شود و کمی دوستانه تر. همیشه، هر بار آنقدر غرق نوشتن می شوم که رفتنش را نمی بینم. تصور می کنم از لبه ی کاغذ بیرون آمده باشد و حالا در فضای اطرافم جاری ست. این، همان منم. منی که وقتی دوباره شروع به نوشتن می کنم اندکی از آنش را دورنش دارد که در قلمش جاری است.

نوشتن و همین و تمام داستان خودنوشتن است. داستان کلمات، داستان هم نشینی کلمه با کلمه، کلمه با جمله. نوشتن برای مارگریت دوراس ورای کلمه و صرف و فعل و فاعل است. او با نوشتن جهانش را، روزمرگی ها و زندگی عاشقانه اش را به ما می نمایاند. جهان مملو از تنهائی اش. تنها با نوشتن اش و تنها با نوشتن. نوشتن برای کسی که می نویسد چون نفس کشیدن مدام است. مارگریت می نویسد تا خودش را، جهانش را و نوشتن اش را برای خوانندگانش حفظ کند. حفظ از عبور سالیان، از پیشامدها و پیش نامدها.

«نوشتن و همین و تمام»، روایتی است از تنهایی، عشق، زیستن و خلق کردن. شامل هفت ناداستان تأمل برانگیز به قلم قوی، محکم و استخوان دار ماگریت دوراس. از محل نوشتن تا خلق کردن می گوید. از تنهایی اش، از مشکلاتی که خواسته و ناخواسته بر جریان نوشته اش اثر گذاشته است. کتاب نوشتن پر است از مفاهیم جون ترس، امید، صبر و تحمل. کتابی سنگین با ترجمه ای قوی و پر احساس. انگار کن دوراس خود نوشته هایش را برایت نجوا کند. کتاب و هفت ناداستانش هر چند نا مرتبط در دو بخش تکمیل شده است. بخشی از خودش می گوید و بخشی دیگر از نوشته اش و شاید نوشتنش. کتاب با مصاحبه ای از ماگریت دوراس و جهت هایی پیرامون زندگی، کتاب و خودش پایان می یابد. نوشتن برای دوراس، خود زندگی است. آنجا که می گوید «نوشته منم. کلام مکتوب منم. عریان است نوشته...هیچ چیز به گرد آن نمی رسد مگر زندگی.»

پست شد در: سایر
کتابفروشی ستارا
عالیه دوراس. عاشق و عشق و باران تابستان را بارها باید از دوراس خواند