فرهاد رضایی
آگوست 16, 2020
785 بازدید 20 مشارکت‌کننده

چالش جدید

1
هرمان هسه اهل کدام کشور است؟
2
کدام کتاب برنده نوبل شده است؟
3
آکادمی نوبل در چه کشوری فعالیت می‌کند؟
4
هزار خورشید تابان اثر کیست؟
5
نوبل ادبیات از چه سالی برگزار می‌شود؟