درباره‌ی من
سلام فرهاد رضایی هستم شاعر سپید سرا که تا به حال ۲ مجموع شعر سپید از من در نشر مایا به چاپ رسیده است...نمایش بیشتر
27 دوست داشتن
اجتماع، کامیونیتی
4 دوست داشتن
12 دوست داشتن
21 دوست داشتن
اشخاص
11 دوست داشتن
11 دوست داشتن
شرکت، سازمان، یا موسسه
42 دوست داشتن
19 دوست داشتن
2 دوست داشتن
سرگرمی » Song
5 دوست داشتن
سرگرمی » Movie
گروه کتابخوانی هم‌کتاب
115 اعضاء
شعر و عکس
42 اعضاء
انجام پروژه
فرهاد رضایی
اولین نفری باش که می‌پسندی
فرهاد رضایی
اولین نفری باش که می‌پسندی
فرهاد رضایی
اولین نفری باش که می‌پسندی
فرهاد رضایی
اولین نفری باش که می‌پسندی
فرهاد رضایی
اولین نفری باش که می‌پسندی
فرهاد رضایی
اولین نفری باش که می‌پسندی
فرهاد رضایی
فرهاد رضایی
دستانش را می‌‌شوید و مدام از جوانی‌اش می‌گوید، مادر که جوانی‌اش را برای ما داده است سرم را روی دامنش می‌گذارم همان که زن همسایه از مکه برایش آورده نگاهش می‌کنم و با تمام وجود دستانش را می‌بوسم و می...نمایش بیشتر
فرهاد رضایی
آرزویم این بود دیواری بودم که شانه‌هایت را لمس می‌کرد نوری بودم تا چشمانت را به آینه بهتر می‌فهماند و قطره‌ای بودم که گلویت را می‌بوسید و از کنار قلبت می‌گذشت. آرزویم این بود برای درک آغوشت بالشتی ب...نمایش بیشتر
فرهاد رضایی
اولین نفری باش که می‌پسندی
فرهاد رضایی
اولین نفری باش که می‌پسندی
فرهاد رضایی
اولین نفری باش که می‌پسندی
فرهاد رضایی
سرفه کردم، دیوار سیاه شد کبوتری به ابر برخورد کرد و مرد. در خیابان مترسک‌ها اعتصاب کرده‌اند که کلاغان به ساحت گندم دست‌درازی می‌کنند گفته بودم اگر سکوتم را آزاد کنم گوش‌ها کر می‌شوند و در کوچه‌ها آس...نمایش بیشتر
فرهاد رضایی
1 نفر دوست داشت
فرهاد رضایی
1 نفر دوست داشت
مشاهده موارد بیشتر