فرهاد رضایی
دسامبر 23, 2020
50 بازدید 24 پخش
محمد جاوید
خیلی عالی بود. بذار از حسی که بهم منتقل کرد بگم: حس خراب شدن رو بهم منتقل کرد. خراب شدن از بیخ. نا بود شدن. یعنی «بود» رو از دست دادن. یعنی انگار رشته رشته بافت وجودت از هم پاشیده، بند بند اندامت پکیده. انگار از اون بالا با هر چی که داشتی و هر جور که بودی لایه لایه خرد شدی ریختی رو کف پاهات. بی چیز ...نمایش بیشتر