محمد جاوید
اکنون با دوست شده است.
اولین نفری باش که می‌پسندی
محمد جاوید
اولین نفری باش که می‌پسندی
محمد جاوید
متضاد زندگی مرگ نیست. مرگ عدم است و نمی‌تواند در برابر زندگی باشد. آنچه زندگی نیست، سکون است. اگر عملی، حرکتی و واکنشی نباشد زندگی ای نیست. دست دنیا پر است از ابزارهایی که آدمی را وادار می‌کند خودی نش...نمایش بیشتر
محمد جاوید
اولین نفری باش که می‌پسندی
محمد جاوید
اولین نفری باش که می‌پسندی
محمد جاوید
خبر از عیش ندارد که ندارد یاری دل نخوانند که صیدش نکند دلداری #سعدی
محمد جاوید
اولین نفری باش که می‌پسندی
محمد جاوید
محمد جاوید
محمد جاوید
اولین نفری باش که می‌پسندی
محمد جاوید
اولین نفری باش که می‌پسندی
محمد جاوید
اطلاعات پروفایل خود را بروزرسانی کرد
اولین نفری باش که می‌پسندی
محمد جاوید
محمد جاوید
اولین نفری باش که می‌پسندی
محمد جاوید
اولین نفری باش که می‌پسندی
مشاهده موارد بیشتر