درخشندگی (والوور) ، دومین صفت رنگ است و درجه ی نسبی تیرگی و روشنی آن را مشخص می کند(غالبا ً نقاشان اصطلاح رنگسایه را نیز در همین معنا به کار می برند) . معمولا ً درخشندگی رنگ های فام دار را در قیاس با ...نمایش بیشتر
هر رنگ دارای سه صفت یا سه بُعد بصری مستقلا ً تغییر پذیر است : فام ، درخشندگی و اشباع . فام ، صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسله ی رنگی ( از قرمز تا بنفش) – معادل با نور طول موج های مختلف در طیف ...نمایش بیشتر
Atena shr
عاااالی????
مرسی عزیزم
اسماعیل شمشیری
جالب بود
اشباع (پرمایگی) ، سومین صفت رنگ است و میزان خلوص فام آن را مشخص می کند ( گاه واژه ی شدت را در این مورد به کار می برند ) . فام های چرخه ی رنگ صد در صد خالص اند ولی در طبیعت به ندرت می توان فام خالصی یا...نمایش بیشتر
رنگهای اصلی که انسان توانست با آنها کار کند شامل قرمز، آبی و زرد بودند که از ترکیب آن ها توانست طیف رنگها را ایجاد کند. بنابراین مجبور شد رنگ سفید و رنگ سیاه را نیز بسازد تا با ترکیب رنگ ها، طیف های ب...نمایش بیشتر
رنگ همان نور و نور نیز همان رنگ است . تمامی اشیا این خاصیت را دارند که وقتی در برابر نور قرار می گیرند بخشی یا تمامی آن را منعکس می کند . این پدیدار سبب پیدایش رنگ اجسام می شود . #رنگ #رنگشناسی #نور
رنگ ها دارای طول موجهای مختلف بلند و کوتاه هستند . چشم انسان می تواند طول موجهای نوری بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلی میکرون را دریافت کند .از این رو رنگ هایی که انسان می بیند در محدوده ی طول موجها قرار دارد. رنگ...نمایش بیشتر
مشاهده موارد بیشتر