zahra. Hezarsi
توسط بر سپتامبر 2, 2022
20 بازدید

چقدر گفتن بگذر فراموش می کنی، گذشتم و گذر کردم فراموش نکردم

مگر ادم فراموش می کند که بهش چی گذشت تا گذشت... 

دنیای ادم بزرگ ها چی داشت که مثل آهن ربا جذبمون می کرد که آرزو کردیم زود بزرگ بشیم! 

تا چشم باز کردیم عع دیدیم بزرگ شدیم و وارد دنیا ادم بزرگا شدیم اما ای دل ناغافل اون چیزی که می خواستیم اصن نبود.

انگاری باز به این هم قانع نبودیم یه دوره سنی دیگه رو ارزو کردیم بازم چشم باز کردیم دیدیم به جوونایی نیاز داریم برای یه راه رفتن ساده که موقعی که خودمون جوون بودیم میانسال ها رو نادیده گرفتیم 

اره خب ما انسانیم؛ خیلی پوچیم و این پوچی داره همه چی رو نابود میکنه

اصن انگار یه چیزی که از نیاکانمون به ارث رسیده! شما از اون امپراطور سلسله شین تو چین که برای دفاع از قلمرو و جذابیت امپراطوریش سه میلیون ادمو بسیج کرد. 

تا دیوار چین رو بسازن که فرقی نداشت این وسط چهارصد هزار ادم بی گناه هم بمیرن 

تا الان

#هزارسی

پست شد در: دلنوشته
شهروز براری
از دل برآید ، لاجرم بر دل نشیند .