گنجشک‌های شهر هم عاشقانه نگاهت می‌کنند
1 نفر دوست داشت
شهروز براری
کاش کمی شرح داده بودید . نگاه عاشقانه ی گنجشک چه شکلیه ؟ ?
مشاهده موارد بیشتر