سعید فلاحی
سعید فلاحی
سعید فلاحی
سعید فلاحی
سعید فلاحی
1 نفر دوست داشت
شهروز براری
شاعرانی که در همه حال درون کوچه ی عاشقانه های حلق آویز بسر می‌برند. و بی تفاوت به هیاهوی زمانه و درد های خارج از کوچه. احساس زیباست ، عشق تجربه ی ناب در غنیمت فرصت زندگانی ست. هیاهوهای خارج از عشق خواه ناخواه آرام خواهد شد. آنچه می‌ماند نغمه ی خوش عشق است و بس. مرحبا .
سعید فلاحی
سعید فلاحی
سعید فلاحی
سعید فلاحی
سعید فلاحی
سعید فلاحی
سعید فلاحی
اولین نفری باش که می‌پسندی
سعید فلاحی
سعید فلاحی
سعید فلاحی
مشاهده موارد بیشتر