Ali Ahmadi
نیاز به کمک برای ترجمه یک اصطلاح در موضوع پایان‌نامه ام دارم که جایی پیشتر به آن اشاره نشده است: Co-specialization
حسام زاهدی
شاید هم‌تخصصی بد نباشه ولی قشنگ نیست
Zahra hajiesmailian
علی جان کانتکست رو توضیح میدی لطفا و اینکه بخشی از متن رو بذاری اگه مقدور هست
Ali Ahmadi
اره حتما تا غروب امروز میذارم
اگر همراه سینرژی میاد هم افزایی و هم آفرینی شاید بد نباشه
Elham
همگرایی تخصصی ، هم‌سررشتگی، باید تو کانتکست دید، یکمی بیشتر توضیح بده
Alireza
هم افزایی تخصصی
Ali Ahmadi
دمتون گرم بچه ها من می‌نویسم یک پاراگراف که بهتر بشه ارزیابی کرد
Zahra hajiesmailian
Zahra hajiesmailian
کاور خود را بروزرسانی کرد
Zahra hajiesmailian
عکس پروفایل خود را بروزرسانی کرد
Zahra hajiesmailian
1 نفر دوست داشت
مشاهده موارد بیشتر