جامعه مدیریت سیرنگ
جامعه مدیریت سیرنگ محلی برای دور هم بودن و هم افزایی علاقمندان به مدیریت در ایران است   هسته اولیه تشکیل این جامعه توسط گروهی از دانشجویان مدیریت از دانشگاههای تهران امیرکبیر شریف و سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۹۷ شکل گرفت این صفحه برای به اشتراک گذاری اطلاعات گفتگو در رابطه با موضوعات مدیریتی، اطلاع رسانی در رابطه با رویداد ها و کنفرانس ها کلاس های آموزشی و حلقه های پژوهشی ساخته شده است   با توجه به ماهیت آزاد جامعه سیرنگ همه اعضا می توانند در این صفحه مشارکت کرده و در بخش‌های مختلف صفحه موضوع رویداد بحث و مقاله اضافه کنند