اسماعیل شمشیری
زمان، وفاداری آدمها رو نشون میده،نه زبان #داستان _کوتاه _کوتاه
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
اولین نفری باش که می‌پسندی
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
اولین نفری باش که می‌پسندی
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
اولین نفری باش که می‌پسندی
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
کتاب مان
عکس پروفایل خود را بروزرسانی کرد
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
اسماعیل شمشیری
برای لذت بردن از زندگی ات در آسمان خودت پرواز کن. #داستان _کوتاه_کوتاه
اسماعیل شمشیری
آدم هایی هستند با دهانی که کاربرد اصلیش بوسیدن هست،چنان نیشت میزنند که پرپر میشی. #داستان _کوتاه_کوتاه
کتاب مان
یک محصول جدید ایجاد کرد
مشاهده موارد بیشتر