مه
2 likes کتاب
دلم نمی خواست که از خانه بیرون بیاییم ، مگر برای انجام خریده های شخصی ام . زن های همسایه من را چپ چپ نگاه می کردند ، نگاه هر کدام از آنها ، سنگ را سوراخ می کرد چه برسد به من ، که هر چه باشم ، انسان که هستم ! هیچ کدام از آنها، به خودشان این جرات را نداده بودند که به خانه من بیایند و حال دل من را بپرسند ! بپرسند که چه شد که من به این راه افتادم ! شاید هر کدام از آنها، جایی من بودند ، در جایگاه اجتماعی بدتری ایستاده بودند با دست به خودکشی زده بودند !   کسی نیست به این ها بگوید : چرا ندانسته این دختر را قضاوت می کنید ، بترسید از اینکه روزی کفش های او را بچه های شما پا کنند ، بجای اینکه او را با حرف ها و حرکاتتون برنجاند ، دست به دست هم بدهید و او را نجات بدهید !   من فقط هفت سالم بود که با پدرم به پارک می رفتم و مشغول بازی می شدم . هر وقت یکی از دوستان پدرم به آن پارک می آمدند، او به من یک بسته کوچک می داد تا به آنها هدیه بدهم !   من نمی فهمیدم که چرا خود او به نزد آن ها نمی رفت و فقط آنها را با دست به من نشان می داد !   نه سالم بود که یک روز در حین هدیه دادن ، دستگیر شدم ! باورم نمی شد ، من را با ماشین پلیس به کلانتری بردند و به جرم حمل مواد مخدر ، مرکز باز پروری فرستادند !   دو سال در آنجا ، بدون ملاقاتی، زندگی کردم !   وقتی آزاد شدم و به خانه مان برگشتم ، هیچ کسی در خانه مان نبود ! طبق گفته همسایه ها ، پدر و مادرم ، دو سال بود که در زندان بسر می بردند !  یک دختر یازده ساله، بدون پول و تنها قادر به زندگی کردن نیست ! نمی دانستم باید چکار کنم . ما چند سال بود که با هیچ کدام از بستگان رفت و آمد نمی کردیم و من خانه هیچ کدام از آنهارا بلد نبودم ! یک مرد افغانی ، فهمیده بود که خانه ما خالی است ، او گاهی به آنجا سر می زد !   یک شب به آنجا آمد و متوجه حضور من شد و به من تجاوز کرد ! بعد از آن او هر شب به آنجا می آمد و برای من غذا تهیه می کرد !   بعد از چند ماه دیگر نتوانستم ، او را تحمل کنم و از خانه ، فرار کردم و در کوچه ها آواره شدم ! برای خوردن غذا و خوابیدن ، مجبور بودم به هر کاری تن بدهم ! مردهای شیطان صفت، وقتی تنهایی من را دیدند ، در برابر هر کاری که برای من انجام می دادند ، دیو شهوت شان را سیراب می کردند !   به خودم که آمدم، شغلم تن فروشی شده بود !    
کتاب راهنمای جیبی بنیانگذاران- جداول سرمایه گذاری
5 likes کتاب
مجموعه کتاب های راهنمای جیبی بنیانگذار برای رسیدن به پاسخ های سریعی پیرامون سوال های متداول مطرح شده از سوی کارآفرینان توسعه یافته است. مجموعه کتاب های راهنمای جیبی بنیانگذار برای هریک از این موضوعات در یک فرمت مختصر و قابل ارجاع راهکاری ارائه داده است. نگاهی به عناوین فعلی و بعدی این مجموعه کتاب ها خواهیم داشت: سهام استارتاپ Startup Equity: آموزش گام های ضروری جهت ایجاد ساختار سهامی درونی برای استارتاپ شما. زمینه های کلیدی شامل سهام مجاز، سهام صادر شده، شروع قیمت سهام، سهام کاملاً رقیق شده برجسته و اثرات رقیق شده بنیانگذار. جداول سرمایه گذاری Cap Tables: فهم تمامی بخش های پویای یک جدول سرمایه گذاری استارتاپی با جدول سرمایه گذاری ریاضی آزمودنی و پیگیری آسان گام های تعیین ارزش سهم، رقیق سازی مالکیت و سناریوهای خروج. وام قابل تبدیل Convertible Debt: کشف چگونگی استفاده از وام قابل تبدیل برای سرعت بخشیدن به دورهای سرمایه گذاری اولیه، رسیدن به نقاط عطف استارتاپ ها و افزایش ارزش شرکت شما. گزینه های سهام و واگذاری Stock Options & Vesting: یادگیری چگونگی ایجاد گزینه های سهام به عنوان جبران خدمات و انگیزاننده در استارتاپ شما همانند چگونگی ایجاد جدول زمان بندی واگذاری برای بنیانگذاران، کارمندان و تامین کنندگان خدمات. چارچوب مبنایی و سهام ممتاز Term Sheets & Preferred Stock: فهم جزییات چارچوب های مبنایی سرمایه گذاری و تاثیر سهام ممتاز در برنامه بودجه ای و مالکیت سهام. تقسیمات سهام سرمایه گذار: بررسی نحوه ایجاد اعتماد و هماهنگ کردن اهداف بنیانگذاران با استفاده از روش های مختلف برای تعیین درصد مالکیت اولیه استارتاپ.
نیکا اسکندری
Ali Ahmadi
Esmaeil Rahimi
+2