Drag to reposition your photo
لغو
ذخیره کردن

الناز بایرام‌زاده

ويراستار متون و اسناد تاریخی دوره قاجار.
درباره‌ی من
كارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامى.
ويراستار متون و اسناد تاريخى دوره قاجار به خصوص خاطرات ناصرالدين شاه ...نمایش بیشتر
الناز بایرام‌زاده
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
الناز بایرام‌زاده
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
الناز بایرام‌زاده
الناز بایرام‌زاده
اطلاعات پروفایل خود را بروزرسانی کرد
اولین نفری باش که می‌پسندی
الناز بایرام‌زاده
وضعیت ارتباط خود را به متاهل تغییر داد
اولین نفری باش که می‌پسندی
مشاهده موارد بیشتر