محصولات ویژه

#سمیرا_نظری

سمیرا نظری
سمیرا نظری
سمیرا نظری
سمیرا نظری
آنجا که شاعر با خون جگر می گوید: " خبر به دورترین نقطه ی جهان برسد نخواست او به من خسته بی گمان برسد شکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشم خودت کسی که سهم تو باشد، به دیگران برسد چه می کنی؟ اگر او را که خو...نمایش بیشتر
سمیرا نظری
سمیرا نظری
My beautiful homeland! You have placed many children in the arms of heaven, so that one day they will return to you. You gave many babies and small seedlings to the angels, so that one day they would ...نمایش بیشتر
سمیرا نظری
یک تصویر به اشتراک گذاشت
غم را پشتوانه چشمهای بسته ات می کنم ای آنکه درد را به جان دیده ای! امید را به فردایت هدیه کن همچو شقایق که به چشم دیده ای! ما را هر لحظه به مرگ و زندگی تو که هم مرگ و هم زندگی را به جان خریده ای رهسپا...نمایش بیشتر
مشاهده موارد بیشتر