نقد فیلم و سریال
در این صفحه که به کوشش بهناز بدرزاده تاسیس شده و ادامه خواهد یافت، در رابطه با فیلم‌ها، سریال‌ها و دیگر محتوای رسانه‌ای به دنبال بحث، گفتگو و نقد هستیم، فضایی آزاد برای اعضای همبودگاه 
Ali Ahmadi
بهناز بدرزاده
حسام زاهدی
+3