توسط بر سپتامبر 11, 2021
♡ مجموعه اشعار هاشور ۰۳ #فاطمه_عسگرپور ■ #هاشور ۰۷ بخت من باشی وُ           --یا نباشی!!! ... وای‌ی از اين شوربختی!    __________________ ■ #هاشور ۰۸  مال و مکنت؟!                                 ~♡~  تو را که نداشته باشم،  -فقیرترین زن جهانم!   __________________ ■ #هاشور ۰۹ برگرد و منِ از دست رفته را برگردان...   #فاطمه_عسگرپور کانال تلگرامی بوی گندم می دهد؛ شانه‌هایت! https://t.me/boygandommidahadshanehayat
7 بازدید 5 likes