توسط بر ژوئن 27, 2022
  عشق حساب و کتاب ندارد اصول ، فرمول و معادله هم ندارد یک سر سود است یا یک سر زیان زمانی که در فکرش نیستی نقش یک بازیگر مهربان و دلسوز را در صحنه تاتر زندگی ات چنان ماهرانه بازی می کند که سرگرم شده و هست و نیستت را به دست فراموشی بسپاری عشق کاری می کند ساعت ها به عنوان یک بیننده پر و پا قرص بنشینی و از زیبایی های ساختگی که تو را هر لحظه با ان جادو می کند مشاهده کرده و از ان پس چشم هایت نابینا ،گوش هایت ناشنوا شده و تنها رنگارنگ های پوشالی در دیدگانت ارزشمند و فریبا می گردد و لعنت...
28 بازدید 2 likes