آشنایی با کتاب یکتا
5 likes اشخاص
من شهناز کاظمی یکتا هستم کتابهایی رو که دوستشون دارم وجذابندوبتونند به شما راهکار بدن رو   وکتابهای(رمان،روانشناسی....) رو بهتون معرفی می کنم.